Skip to Content
Bobledispenser for "LIV Norge". Foto: Anders Medhus

Design og markedsføring

Hallingcast behersker alt fra kunstig intelligens/digital markedsføring til det mer fysiske som plakatering, brosjyremateriell, bygging av stands, skreddersydde displayløsninger og profilartikler.

Gode idéer som skaper oppmerksomhet - og poengterte tekster som holder på den og overbeviser – krever fagfolk som forstår hvordan mennesker i ulike målgrupper og livssituasjoner føler, tenker og agerer.

Vi gjør det meste med egne innomhus-krefter, og henter inn ekstern spisskompetanse ut fra oppgavens behov. En god referanse for oss – Torpomoen – kan du lese om i denne Case study'en.

Kontakt Hallingcast

Vi ser frem til å hjelpe deg med design, trykksaker og profilartikler og videre. Kontakt oss via skjemaet på neste side, eller bruk e-post / telefonnummer som oppført i under.

Kontakt oss om trykksaker og andre saker