Skip to Content

Samarbeidsvilkår

Ved Hallingcast AS verdsetter vi åpenhet og fleksibilitet i vårt samarbeid med kunder. For å oppnå dette, fokuserer vi på tilpasningsdyktige arbeidsmetoder og kommunikasjon som grunnlag for et vellykket partnerskap.

Arbeidsmetodikk

Vi opererer med en tilnærming basert på timepris for produksjonstid, noe som sikrer at du kun betaler for den tiden vi aktivt jobber med ditt prosjekt. Vårt mål er å tilby en forutsigbar og rettferdig prisstruktur som reflekterer verdien av arbeidet vi utfører.

Eksempler på Våre Tjenester

Primært: Imaterielt arbeid, som omfatter våre hovedprodukter som filmproduksjon, fotografering, nettsideutvikling, grafisk design, og markedsføringsstrategier.

Sekundært: Manuelt arbeid inkluderer tjenester som assistanse i større prosjekter, sjåfør for transport av varer, og andre lignende manuelle oppgaver.

For komplekse og store tekniske prosjekter, for eksempel avanserte webløsninger, foretrekker vi å avtale priser og budsjett på forhånd, og i enkelte tilfeller fakturere a konto basert på en avtale som passer begge parter.

Tilleggstjenester

Dronefotografering: På grunn av nødvendige forsikringer og sertifiseringer, inkluderer vi et tillegg for denne tjenesten.

Transport/kjøring: For kjøring ut av kommunen der våre kontorlokaler er basert (Ål kommune), tilkommer det et tillegg som dekker reisekostnader og driftskostnader knyttet til dette.

Kommunikasjon

En viktig nøkkel til suksessen av et prosjekt er regelmessig og åpen kommunikasjon. Vi oppfordrer til rask respons på e-poster og telefonhenvendelser for å opprettholde prosjektets fremdrift. Vi forstår at umiddelbar respons ikke alltid er mulig, og oppmuntrer derfor til en kort beskjed om at et mer detaljert svar vil bli gitt så snart som mulig.

Betalingsvilkår

Vi opererer med en standard betalingsfrist på 14 dager for våre fakturaer, men er åpne for å tilpasse dette basert på individuelle avtaler for å møte våre kunders behov.

Ved å velge Hallingcast AS for dine tjenester, engasjerer du deg i et partnerskap bygget på gjensidig respekt, transparens, og et felles mål om å skape verdifulle resultater.

Vi ser frem til å utforske hvordan vi sammen kan realisere dine prosjekter.