Skip to Content
Noen av våre fornøyde kunder
LIV Norway
Retura Val-Hall
Hallingdal Hytteservice
Von Doren
Hesla Farm
Produktfoto av Von Dorens kronograf "Il Tempo Gigante". Foto: Anders Medhus.

Stoppeklokke, ikke taksameter

Hallingcast er valget for deg som kjenner på en viss uro for å involvere større miljøer som tyr til langdryge, kostbare prosesser uten at sluttproduktet blir bedre. 

Hos Hallingcast styrer vi små og store prosjekter stødig og leverer helst over forventning. Vi avklarer spørsmål underveis; du vet hva du får, når du får det og hva det koster.

Med 20+ års erfaring, og inngående kjennskap til næringslivet i dalen jobber vi på stoppeklokke, ikke taksameter.

Fra innspilling av rekrutteringsfilm for HallingTorv. Foto: Anders Medhus.

Kreativ og praktisk

La oss si at du ønsker filmopptak av en fornøyd kunde til å legge på hjemmesiden. Hallingcast sørger for riktig lyssetting, fargebalanse og god lyd, slik at den aktuelle kunden – og du – blir fornøyd med resultatet.

En annen versjon av denne filmen inneholder undervannsfilming (kunden er hobbydykker), en scene hvor han sitter i cockpit (han er jo «kaptein» for fotballaget på fritiden), en flokk hvite duer, nedtelling til rakettoppskyting (lansere nytt produkt) og solnedgang over en sydhavsøy (verdensledende) etterfulgt av logo.

Gode idéer er gode uansett, det samme med historier. Når vi er enige om hva vi skal lage og/eller fortelle, handler det om å organisere, gjennomføre og levere -med god kvalitet til rett tid og pris. 

Arbeidsmetoden

Her er metoden vi bruker for å utvikle kommunikasjonsstrategien som vil lede deg, og oss, til målet. Som for alle oppskrifter så er rekkefølgen viktig.

download recipe
1) Hvem snakker vi til?

Målgruppeinnsikt er utgangspunktet for all kommunikasjon. Hvem er de, hvilke liv lever de og hva betyr våre tjenester og produkt i deres hverdag

2) Hva ønsker vi å si til dem?

Budskapet, løftet eller salgsargumentet, kan aldri bli for tydelig eller for enkelt.

3: Hvordan skal vi si det?

Kreativ, treffsikker formidling for å bearbeide budskapet slik at det blir attraktivt for menneskene i målgruppa.

4: Hvor skal vi si det?

Valg av virkemidler, plattformer og øvrige mediekanaler som gjør våre kreative og selgende budskap synlige for målgruppa.

5: Hvordan måle effektene?

Metoder og verktøy for effektmåling velges ut fra hvilke virkemidler, plattformer og kanaler som er i bruk. Innslag på kassa, engasjement, antall lenkeklikk, besøk til nettside og bestillinger/kjøp – det er sluttsummen som er viktig.

Åpne Lukk